Zgłoś się do Invest Bud Wypiórkiewicz i Studzimy.pl a załatwią za Ciebie wszystkie formalności w ramach dotacji w Programie Czyste Powietrze. Dofinansowanie nawet do 100% wartości inwestycji.

Weź dofinansowanie na ocieplenie domu i wymianę starego pieca od 3 stycznia 2023 r. nowe warunki – dotacja nawet do 136 200 złotych.

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?
Dotacje na termomodernizację domu (wymiana okien, drzwi, docieplenie przegród budowlanych) i wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe.

Ile?
Trzy poziomy dofinansowania, zależnie od dochodu:

Podstawowy poziom dofinansowania:
✅ roczny dochód wnioskodawcy poniżej 135 tys. zł,
✅ dofinansowanie do 66 tys. zł.

Podwyższony poziom dofinansowania:
✅ miesięczny dochód do 1 894 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym,
✅ miesięczny dochód do 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
✅ dofinansowanie do 99 tys. zł.

Najwyższy poziom dofinansowania:
✅ miesięczny dochód do 1 090 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym,
✅ miesięczny dochód do 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
dofinansowanie do 135 tys. zł.

Ponadto do każdej maksymalnej kwoty dotacji można dodać 1 200 zł, które przysługują na wykonanie audytu energetycznego. Jest on wymagany przy realizacji tzw. kompleksowej termomodernizacji.

Maksymalna kwota dotacji zależy od beneficjenta, rodzaju i zakresu prac związanego z wymianą źródła ciepła ponieważ koszty wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia nie mają limitu kwotowego. Podana natomiast jest intensywność dofinansowania, czyli procentowy udział w poniesionych kosztach netto.

Okres realizacji przedsięwzięcia to 30 lub 36 miesięcy (dla poziomu najwyższego) od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
Istnieje możliwość połączenia dotacji z ulga termomodernizacyjną ulgą podatkową .

Dla beneficjentów z podwyższonego najwyższego poziomu dofinansowania możliwość PREFINANSOWANIA.

Prefinansowanie to wypłata części dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez WFOŚiGW na rachunek bankowy wykonawcy (w formie zaliczki), zgodnie z warunkami w Programie, zaś pozostała do wypłaty część dotacji może zostać wypłacona na rachunek wykonawcy lub Beneficjenta (jeśli faktura została opłacona).
Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Skontaktuj się z nami

668-540-946
Top