Like us!
Like us!
Zapraszamy:
Poniedziałek - piątek: 9 - 17
Sobota: 9 - 14
Szydłowiec, ul. Sadowa 20
(wjazd od ulicy serwisowej)
Szydłowiec, ul. Sadowa 22
Szydłowiec, ul. 1 Maja 6

HYDRO max

HYDRO_plus_max_z_frezemswisspor HYDRO max to płyty z polistyrenu ekspandowanego produkowane w technologi indywidualnego wtrysku do formy (agregatowej). Dzięki takiej technologii, struktura spienionych granulek nie jest naruszona,co w konsekwencji zmniejsza nam chłonność wody.

Dopuszczalne równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. D.2 – 60 kPa, tj. 6,0 t/m2


Cechy produktu

Zastosowanie
  • izolacja cieplna fundamentów do 6 m głębokości,
  • izolacja cieplna ścian piwnic,
  • izolacja cieplna cokołów w systemie BSO,
  • izolacja cieplna ścian, stropów, podłóg w pomieszczeniach wilgotnych,
  • izolacja cieplna podłóg na gruncie,
  • izolacja cieplna dachów płaskich
Kod wyboru

zgodnie z EN 13163 : 2012
T2-L3-W3-Sb5-P10-BS350-CS(10)200 – DS(N)2-DS(70,-)1 -DLT(1)5-WL(T)1

Uwaga

Dostępne wymiary: grubość od 50 do 400mm, szerokość 600mm, długość 1250mm

Dopuszczalna głębokość stosowania do 6m poniżej poziomu gruntu


Właściwości

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD

0,035 [W/mK]

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym

≥ 200 kPa

Poziom nasiąkliwości wodą przy długotrwałym, całkowitym zanurzeniu

≤ 1%

Klasa reakcji na ogień

E